Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Samorządowego „Akademia Pana Kleksa” w Osiecznej i oddz. Kąty

na rok szkolny 2018/2019.

 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego w dniu 09.03.2018r. zakwalifikowano na rok szkolny 2018/2019 wszystkie zgłoszone dzieci z roczników 2016, 2015, 2014.

 

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola zostanie ogłoszona w dniu 20.03.2018r. zgodnie z regulaminem Rekrutacji.

 


Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Akademia Pana Kleksa” w Osiecznej z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

Na podstawie art.153 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) , oraz Zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna Nr 9/Z/2018 z dn. 6 lutego 2018r.

Zarządzam co następuje:

§ 1

1.Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego „Akademia Pana Kleksa” w Osiecznej na rok szkolny 2018/2019 odbywa się w dniach od 26 lutego 2018 roku, do dnia
20 marca 2018 roku.

2.W tym okresie trwa składanie wniosków o przyjęcie dziecka ubiegającego się
o przyjęcie do przedszkola wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi
spełnienie kryteriów.

3.Wzory wniosków wraz z wzorami oświadczeń można pobrać od dnia 26 lutego
2018r. w przedszkolu lub ze strony internetowej przedszkola

§ 2
Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zasady rekrutacji na rok 2018/2019  – pobierz

Harmonogram

L.p. Termin Rodzaj działań
1 26.02.2018 – 08.03.2018 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2 9.03.2018 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
3 12.03.2018 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
4 13.03.2018 – 16.03.2018 Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli zapisu w postaci pisemnego oświadczenia.
5 20.03.2018 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Postępowanie uzupełniające
L.p. Termin Rodzaj działań
1 26.03.2018 – 29.03.2018 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2 30.03.2018 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
3 06.04.2018 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
4 09.04.2018 – 11.04.2018 Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli zapisu w postaci pisemnego oświadczenia.
5 16.03.2018 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Karta zgłoszenia do przedszkola – pobierz

Potwierdzenie woli – pobierz

Informacje dodatkowe do wniosku – pobierz

Oświadczenia:

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata